Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Donaties aan WePlanet Nederland via Mollie

Artikel 1 – Inleiding
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie die wordt gedaan aan WePlanet Nederland via de betalingsprovider Mollie.

Artikel 2 – Donaties
2.1 Donaties kunnen eenmalig of periodiek (maandelijks of jaarlijks) zijn.
2.2 Elke donatie die aan WePlanet Nederland wordt gedaan, wordt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk beschouwd.
2.3 Voor periodieke donaties geldt dat de donateur deze op elk moment kan stopzetten door contact op te nemen met WePlanet Nederland.
2.4 Alle betalingen worden uitgevoerd via het beveiligde platform van Mollie. WePlanet Nederland is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling door Mollie.
2.5 Na ontvangst van de donatie door Mollie, wordt het gedoneerde bedrag direct overgemaakt aan WePlanet Nederland.

Artikel 3 – Persoonlijke gegevens
3.1 Persoonlijke gegevens die worden verstrekt tijdens het donatieproces worden enkel gebruikt voor het verwerken van de betaling en communicatie over de donatie.

Artikel 4 – Bevestiging van donatie
4.1 Donateurs ontvangen een bevestiging van hun donatie via e-mail.

Artikel 5 – Wijziging van voorwaarden
5.1 WePlanet Nederland behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website van WePlanet Nederland.

Artikel 6 – Geschillen
6.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot donaties vallen onder de jurisdictie van de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Door te doneren aan WePlanet Nederland, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

Voor vragen over deze voorwaarden of over uw donatie kunt u contact met ons opnemen.

Hartelijk dank voor uw steun aan WePlanet Nederland.