Nieuwsbrief

Onze onafhankelijke wetenschaps- en klimaatjournalisten inspireren u graag met nieuwe inzichten en informatie. Wij focussen ons op feiten, innovatie, ethiek, filosofie en wetenschap. Een frisse kijk op de grootste uitdagingen van onze tijd, het Antropoceen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:

Wie zijn wij

WePlanet Nederland, voorheen Stichting Ecomodernisme Nederland, is een groeiende groep journalisten, onderzoekers en wetenschappers die pleiten voor een open debat omtrent het klimaat- en armoedeprobleem. Dit doen wij vanuit onze eigen invalshoeken en expertise. Tegelijk werken we allemaal vanuit een ecomodernistisch perspectief. Dat is een brede en pragmatische visie op twee groeiende zorgen: het welzijn van de wereldbevolking en het welvaren van onze aarde.

Hoe voeden we straks 10 miljard monden? Hoe zorgen we dat dit niet ten koste gaat van natuur? Is biologisch echt zo logisch? Wat heeft armoede met klimaat te maken? En waarom moeten wij omwille van de natuur af van nogal wat romantische idealen?

Vanuit onze eigen expertises proberen wij zoveel mogelijk mensen van zoveel mogelijk feiten, ideeën en vooral inzichten te voorzien. We publiceren artikelen en boeken, maken documentaires en organiseren debatten. Dat doen we om het debat te verdiepen en het vertrouwen in de menselijke vindingrijkheid aan te wakkeren. We zijn optimistisch en realistisch. We menen dat veel oplossingen er al zijn, of dat er volop aan wordt gewerkt. Wel is het noodzakelijk om in de juiste dingen te investeren. Om niet door te gaan op doodlopende wegen, die allang door de wetenschap zijn ondergraven of te weinig impact genereren.

Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge

Voorzitter Stichting WePlanet
Afgestudeerd als plantenziektekundige, gepromoveerd op biologische bestrijding tegen spint. Vanaf 1972 werkzaam als onderzoeker en docent. Verbonden aan Wageningen University, Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid. Expert voedselproductie en voedselzekerheid, duurzame landbouw, landgebruik en optimalisatie van de aanwending van natuurlijke hulpbronnen. Combineert fysische, chemische, fysiologische en ecologische kennis om de primaire productie te verbeteren.

Coen Cransveld

Penningmeester Stichting WePlanet
Afgestudeerd econoom en bedrijfskundige. Werkzaam als financieel directeur en toezichthouder in de gezondheidssector. Betrokken bij diverse rekenkamercommissies en bestuursfuncties in het publieke domein.

Nikolet Zwart

Secretaris WePlanet Nederland
Jurist agribusiness (BioLegal), gespecialiseerd in publiek-private samenwerking, zet zich in voor voedselzekerheid en vrouwelijke ondernemers
Olguita Oudendijk

Olguita Oudendijk

Directeur WePlanet Nederland
Is oprichter van Stichting Ecomodernisme (inmiddels WePlanet Nederland). Debatleider, jurist, publicist en oud - politica. Olguita is directeur van de stichting Dialoog. De stichting verzorgt gespreksleiding en adviseert overheden en bedrijven bij het verkrijgen van draagvlak voor hun plannen.

Ralf Bodelier

Wetenschapsjournalist en onderzoeker
Gepromoveerd filosoof. Journalist en essayist. Rondreizend docent voor verschillende universiteiten. Campagneleider van World's Best News, dat wil inspireren met nieuws over de vooruitgang. Auteur van een tiental boeken, waaronder Atheïst in Afrika, Hulp en Tegen de angst.

Hidde Boersma

Microbioloog, wetenschapsjournalist, auteur en documentairemaker
Freelance wetenschapsjournalist voor o.a. Volkskrant, De Groene Amsterdammer en Elsevier, waar hij vooral schrijft over biotechnologie en landbouw. Hij is co-auteur van de boeken Ecomodernisme en De Buik van de Stad, waarin hij de toekomst van de landbouw behandelt. In 2017 debuteerde hij als filmmaker met Well Fed, een documentaire over de invloed van de weerstand tegen genetische modificatie in het Westen op het leven van arme boeren in Bangladesh. Hij werkt nu aan een vervolg over gemodificeerde muggen die malaria te lijf moeten gaan in Burkina Faso.
Joris van Dorp

Joris van Dorp

Energiedeskundige
Raadgevend ingenieur werkzaam als adviseur installatietechniek voor duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling. Helpt overheden en marktpartijen met het ontwerpen en realiseren van een aantrekkelijke en energie-efficiënte gebouwde omgeving. Verzorgt consultaties, workshops en lezingen met betrekking tot de energietransitie. Houdt zich graag bezig met het spanningsveld tussen energie, economie en milieu en tussen kernenergie, groene energie, fossiele energie en energiebesparing.

Joost van Kasteren

Wetenschapsjournalist en auteur
Gespecialiseerd in techniek en landbouw en vanaf 1984 freelancer voor onder meer Trouw, NRC en De Ingenieur. Schreef boeken over duurzame technologie, huisvesting, drinkwater en over de geschiedenis van de Wageningen Universiteit. Hoofdredacteur van Vork, kwartaaltijdschrift over landbouw, voeding en natuur.

Marco Visscher

Wetenschapsjournalist en auteur
Schrijft onder meer voor de Volkskrant en Trouw. Auteur van De energietransitie: Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe? (Nieuw Amsterdam, 2018). Coauteur van Ecomodernisme. Samensteller van Tegengeluid, een nieuwsbrief voor vrijdenkers.

Mirjam Vossen

Framingexpert en mediaonderzoeker
Mirjam onderzoekt de framing en beeldvorming van armoede, migratie, energie en landbouw. Een rode draad in haar werk is de kloof tussen beeld en werkelijkheid. In 2018 promoveerde ze op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media. Voor WePlanet onderzocht ze de framing van kernenergie en nieuwe genetische technieken. Mirjam is verbonden aan CuriCos, een platform dat mensen inspireert met wereldwijde vooruitgang,