Nieuwsbrief

Onze onafhankelijke wetenschaps- en klimaatjournalisten inspireren u graag met nieuwe inzichten en informatie. Wij focussen ons op feiten, innovatie, ethiek, filosofie en wetenschap. Een frisse kijk op de grootste uitdagingen van onze tijd, het Antropoceen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:

Over WePlanet Nederland

Download het beleidsplan (PDF)

WePlanet Nederland is opgericht om de krachten van gelijkgestemden te bundelen, én om ons wereldwijd steeds populairder wordende gedachtengoed ook in Nederland en Europa meer bekend te maken. We richten ons op zowel beslissingsnemers als op het grote publiek. Onze visie is geen geloofsleer en wij denken niet allemaal hetzelfde. Wel zijn we ieder van mening dat een meer rationele en optimistische benadering van klimaat-, milieu- en armoedevraagstukken noodzakelijk is om de juiste weg in te slaan. Wij allen voelen de wens om als mensheid minder impact te hebben op de natuur en bij te dragen aan het oplossen van wereldwijde armoede. Daarom zetten wij ons als stichting in voor een debat waarin met open visie naar oplossingen wordt gezocht.

Wijze van verwerving van gelden

WePlanet Nederland stelt zich open voor donaties van bedrijven, particulieren, fondsen en rechtspersonen, die samen het vermogen van de stichting vormen. Deze gelden zetten wij in om de doelstellingen (zie Wat wil WePlanet Nederland?) van de stichting te verwezenlijken. Wij staan open voor iedereen maar zullen onafhankelijk van wie dan ook of ongeacht een eventuele bijdrage, ons altijd en te immer gerechtigd voelen om te kunnen schrijven wat we willen.

Het bestuur bestaat uit

Rudy Rabbinge (voorzitter), Coen Cransveld (penningmeester) en Nikolet Zwart (secretaris).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op vacatiegeld. Niemand van het bestuur en of het beheer kan boven een bedrag van 500 euro afzonderlijk over de rekening beschikken. De stichting heeft geen winstoogmerk.