Nieuwsbrief

Onze onafhankelijke wetenschaps- en klimaatjournalisten inspireren u graag met nieuwe inzichten en informatie. Wij focussen ons op feiten, innovatie, ethiek, filosofie en wetenschap. Een frisse kijk op de grootste uitdagingen van onze tijd, het Antropoceen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:

Boeken & docu's

Ecomodernisme

'Een schoner milieu, meer natuur en welvaart voor iedereen? In Ecomodernisme: Het nieuwe denken over groen en groei, dat in 2017 verscheen, laten de auteurs zien dat het kan, met compacte miljoenensteden, hypermoderne landbouw en goedkope, betrouwbare CO2-vrije energie.

Het ecomodernisme is een nieuwe, groeiende beweging van groene denkers en doeners. De aanhangers zijn optimistisch en pragmatisch. Ecomodernisten geloven in méér, niet in minder. Ze verlangen niet naar een leven in harmonie met de natuur, maar vinden dat de mens meer controle over de natuur moet nemen. Ze zien meer in kerncentrales en gentech dan in windmolens en biologisch boeren.'

Ecomodernisme is een uitdagend boek, dat een frisse bijdrage wil leveren aan een verhit debat over klimaat, milieu en duurzaamheid.'

Bestel hier uw exemplaar.

De buik van de stad

'Landschapspijn, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, ongezonde voeding: het voedselsysteem kraakt in zijn voegen. De negatieve bijeffecten van het efficiënte en goedkope voedselsysteem dat opgebouwd is na de Tweede Wereldoorlog zijn groter geworden dan de voordelen. Iedereen die zich er mee bezig houdt, is het er over eens: dat moet anders. Maar waar de urgentie en analyse gedeeld worden, lopen de meningen over hoe het dan wel moet sterk uiteen. Deze bundel behandelt het voedselvraagstuk op drie schaalniveaus: wereldschaal (macroniveau), regionale schaal (mesoniveau), en de leefomgeving van de stedelijke consument (microniveau), om de complexe vraagstukken inzichtelijk te maken. De schrijvers bevragen de denkbeelden en aannames van de lezer en bieden een genuanceerd maar gedurfd perspectief op de toekomst.

Auteurs: Hidde Boersma, Yvonne Faber, Janno Lanjouw, Joris Lohman, Ron Methorst, Martin Scholten, Peter Smeets, Sigrid Wertheim-Heck, Louise O. Fresco

Bestel hier uw exemplaar.

After the publication of the essay book 'De buik van de stad' last December in Dutch, the English translation 'Feeding the city: Farming and the future of food' is now available.

Download the book here.

De Energietransitie

'Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe? – We staan voor een ongekende maatschappelijke verandering. Om de mondiale opwarming te stoppen, moet de uitstoot van CO2 drastisch omlaag. Daarom sluiten we kolencentrales en draaien we zelfs de gaskraan dicht. Maar hoe komen we dan aan voldoende, duurzame energie? Kan het wel met windmolens, zonnepanelen en warmtepompen? Blijven we toch gewoon gas gebruiken? Of biedt kernenergie een onverwachte uitkomst? Hoe haalbaar en betaalbaar is een fossielvrije toekomst?Marco Visscher beschrijft wat de transitie inhoudt en schept helderheid in een verhit debat vol vooringenomenheid, onjuiste argumentatie en preken voor eigen parochie. De energietransitie is een onmisbare bijdrage aan het denken over een van de grootste vraagstukken van de 21e eeuw.'

Bestel hier uw exemplaar.

Well Fed

Documentaire i.s.m. European Journalism Centre, Nederlands Film Fonds, BNNVARA, Sugar Rush, Fountain en De Volkskrant.

'Waar komt onze Europese weerstand tegen genetische modificatie van landbouwgewassen toch vandaan? En welke impact heeft die weerstand op mensen in armere landen? – De documentaire 'Well Fed' volgt Hidde Boersma en Karsten de Vreugd in hun zoektocht naar antwoorden in dit debat. Hidde is een overtuigd voorstander van gentech, Karsten iemand die er eigenlijk niet veel van af weet, maar iedereen om hem heen hoort ageren tegen de techniek. Mensen die net als hij ”groen” zijn en begaan met de wereld. Hun zoektocht brengt hun zowel bij experts, die diep in de materie zitten, als bij arme, kleine boeren in Bangladesh, die sinds kort met genetische gemodificeerde gewassen werken. Zo hopen ze een antwoord te krijgen op de belangrijke vraag: Is het moreel wel verdedigbaar om tegen genetische modificatie te zijn?'

Bekijk Well Fed gratis op Vimeo.