Documentaire Well Fed onderzoekt impact van verzet tegen gentech

Er is in Europa veel weerstand tegen genetische modificatie, de techniek waarbij genen worden overgezet van de ene in de andere plant. Dat komt onder andere doordat de techniek slecht zou zijn voor de gezondheid van mens en milieu. En dan is er nog Monsanto, een belangrijke producent van gentechzaden waartegen jaarlijks vele tienduizenden mensen protesteren in de March Against Monsanto.   Onder druk van Westerse milieuorganisaties hebben veel overheden, ook in Afrika en Azië, gentech verboden.

Intussen  is er onder wetenschappers een brede consensus dat genetisch gemodificeerde gewassen geen groter risico vormen voor de gezondheid en het milieu dan gewassen die zijn ontwikkeld met klassieke veredelingstechnieken. Ook laten analyses zien dat gentech uitermate geschikt is om de landbouw te verduurzamen.  Onlangs vroegen 107 Nobelprijswinnaar in een brief aan Greenpeace de campagnes tegen gentech te stopppen.

Welk effect heeft ons verzet tegen gentech op de mensen in ontwikkelingslanden? Dat is wat de documentaire Well Fed onderzoekt.  In de documentaire gaan moleculaire bioloog Hidde Boersma, co-auteur van Ecomodernisme: Het nieuwe denken over groen en groei, en filmmaker Karsten de Vreugd op bezoek bij boeren in Bangladesh. Daar wordt sinds kort geëxperimenteerd met genetisch gemodificeerde aubergines. Deze zijn zo aangepast dat ze resistent zijn tegen de schade van een vraatzuchtige rups. Hoe verandert de gentechaubergine daar het leven?

Boersma en De Vreugd concluderen dat het tijd is om genuanceerder te denken over  genetisch gemodificeerde gewassen. Ze vinden het tijd om te erkennen dat met het verbod op gentech boeren een product wordt onthouden, waarmee ze aanzienlijk minder landbouwchemicaliën hoeven te gebruiken en waarmee ze hogere opbrengsten en hogere inkomsten kunnen halen.

Woensdagavond werd Well Fed uitgezonden op NPO3. (Hier, op de website van NPO, nog beschikbaar tot 10 juni.) De VARA-gids bracht een interview met de makers. Debatcentrum De Balie had vooraf een voorvertoning met een discussie over de rol van genetische modificatie, dat hier is terug te zien.

Geplaatst in Blog.