Jongeren eisen dat Greenpeace verzet tegen kernenergie bij het Europese Hof staakt

Greenpeace moet het verzet tegen kernenergie opgeven. Dat is de eis van een nieuwe campagne, geleid door scholier Ia Aanstoot en rechtenstudent Freek van der Heide.

Samen met andere jonge klimaatactivisten van de internationale milieugroep WePlanet, nam Aanstoot het initiatief om CO2-vrije kernenergie te behouden in de ‘groene taxonomie’ van de EU voor duurzame financiering. WePlanet heeft daarvoor een verzoek ingediend bij het Europese Hof van Justitie om te worden toegelaten in de rechtszaak die Greenpeace onlangs tegen de Europese Commissie heeft aangespannen. Het doel van de inmenging is om, aan de zijde van de Europese Commissie, kernenergie in de taxonomie te behouden.

Volgens Aanstoot, Van der Heide en andere activisten druist deze juridische stap van Greenpeace tegen hun belangen in, omdat het klimaat niet gediend is bij een poging om kernenergie uit te sluiten van de taxonomie. Door kernenergie tegen te werken, houdt Greenpeace de fossiele brandstoffen langer in de lucht. Als het Hof het verzoek accepteert, kunnen de argumenten van de jongeren worden ingebracht in de hoorzitting.

Ia Aanstoot, een 18-jarige klimaatactiviste, staakte jarenlang van school om nu actie te ondernemen tegen de aanvallen van Greenpeace op kernenergie. (Foto: Rowan Farrell)

Ia Aanstoot (18), een Zweedse scholier die drie jaar lang elke vrijdag van school staakte als onderdeel van de door Greta Thunberg geleide Fridays For Future-beweging: “Greenpeace zit vast in het verleden en vecht tegen schone, CO2-vrije kernenergie, terwijl de wereld letterlijk in brand staat. We moeten alle beschikbare middelen gebruiken om klimaatverandering aan te pakken. Ik ben het zat om te moeten vechten tegen mijn mede-milieuactivisten over kernenergie, terwijl we zouden moeten vechten tegen fossiele brandstoffen.”

Freek van der Heide (23), rechtenstudent in Amsterdam: “In Nederland en ook in andere landen is er brede maatschappelijke steun voor kernenergie. Steeds meer mensen, vooral jongeren, begrijpen dat kerncentrales geen CO2 uitstoten en ook geen luchtvervuiling. Bovendien levert een klein beetje uranium zoveel energie op dat er genoeg is voor iedereen om een welvarend leven te kunnen hebben.”

Klik hier om het hele verhaal van Freek van der Heide te lezen.

Rechtenstudent Freek van der Heide steunt kernenergie en wijst op de brede maatschappelijke steun.

Tegelijk met het verzoek aan het Europese Hof lanceren Aanstoot en Van der Heide een petitie, waarin ze Greenpeace oproepen om te stoppen met alle campagneactiviteiten tegen kernenergie. Wetenschappers hebben immers allang aangetoond dat kernenergie noodzakelijk, schoon en veilig is om verdere ontwrichting van het klimaat te voorkomen.

James Hansen, gerenommeerd klimaatwetenschapper: “Het is 35 jaar geleden dat ik voor het Amerikaanse Congres getuigde dat het broeikaseffect waarneembaar was, en over de risico’s van klimaatverandering. Sindsdien hebben we jonge mensen zoals Ia in de steek gelaten en dat zullen we blijven doen, tenzij we een technologie zoals kernenergie gebruiken om fossiele brandstoffen snel af te bouwen.”

Op 9 september 2022 vroeg Greenpeace de Europese Commissie om haar besluit over de opname van kernenergie en aardgas in de taxonomie te herzien. De Commissie verwierp dit verzoek op 8 februari 2023. Daarop stapte Greenpeace naar het Europese Hof. Campagnevoerders van ‘Dear Greenpeace’ willen echter dat kernenergie níet van tafel gaat.

Tijdens de Klimaatmars 2021 in Amsterdam liepen activisten voor kernenergie mee.

Momenteel is kernenergie de belangrijkste bron van schone energie in de Europese Unie. Vorig jaar waren kerncentrales hier goed voor 21,9% van alle elektriciteit. Landen als Frankrijk en Zweden hebben hun elektriciteitssector snel kunnen opschonen dankzij kernenergie. Landen in Europa die kernenergie gebruiken, hebben stelselmatig lagere CO2-uitstoot dan landen zonder kernenergie.

De campagne van de jongeren wordt betaald door WePlanet, een filantropisch gefinancierde milieugroep die geen donaties van de industrie of politieke partijen accepteert. De belangrijkste donateur in 2022/23 was de Quadrature Climate Foundation. Een volledige transparantieverklaring en de statuten van WePlanet zijn hier te vinden.

Ia Aanstoot leidt een team van jonge mensen. Naast Freek van der Heide zijn de andere deelnemende klimaatactivisten: Ariel Marchel (14), scholier en lid van Extinction Rebellion uit Polen; Filip Auvoja (17), scholier uit Zweden; Julia Galosh (22), bioloog uit Polen; François Jaffré (24), student internationale betrekkingen uit Frankrijk; en Ellen Ojala (26), student politieke wetenschappen uit Finland.

Zij stellen dat zij zich in de steek gelaten voelen door het anti-wetenschappelijke standpunt van Greenpeace als het gaat om kernenergie. Ze stellen dat dit standpunt veertig jaar geleden misschien begrijpelijk was, maar dat het niet bijstellen ervan in het licht van de klimaatcrisis hun toekomst in gevaar brengt.

Geplaatst in Energie.