Jouw kans om bij te dragen aan de toekomst van kernenergie in Nederland

Meer goed nieuws! De Nederlandse overheid is van plan om kerncentrale Borssele na 2033 open te houden. Hiervoor moeten eerst een paar stappen worden gezet, en jij kunt daarbij helpen.

Voor het mogelijk maken van het langer openhouden van kerncentrale Borssele, moet de Kernenergiewet worden aangepast. Hiervoor ligt een conceptvoorstel (samenvatting) op tafel. Tot 11 juli 2023 kun je reageren op dit voorstel, en wel via dit formulier. Het verzoek is specifiek om te reageren op de volgende vragen:

1. Heeft u nog suggesties en/of aanvullingen op het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau?
2. Kunt u zich vinden in het voorgestelde participatieproces rond de bedrijfsduurverlenging?
3. Heeft u een belangrijk aandachtspunt voor het milieueffectrapport?

Vanavond, woensdag 21 juni, organiseert de overheid van 19:00 tot 21:00 uur een meetup in het Beatrixgebouw in Utrecht. Op deze bijeenkomst kun je toelichting krijgen en vragen stellen over het voorstel, participatieplannen en de procedure. Ook is er de mogelijkheid om een mondelinge reactie in te dienen die door een notulist wordt vastgelegd.

Dit is je kans om je stem te laten horen en bij te dragen aan de toekomst van kernenergie in Nederland. Laat je horen. Samen kunnen we een verschil maken!

Geplaatst in Energie.