Open brief aan het Europees Parlement over REPowerEU

Vandaag hebben we een brief gestuurd aan het Europees parlement. We vragen daarin aandacht voor de uitsluiting van kernenergie uit het 300 miljard euro kostende  REPowerEU plan van de Europese Unie. Dat plan is zojuist gepubliceerd en bevat tal van maatregelen om in Europa minder energie te gebruiken en meer energie te halen uit alternatieve bronnen. Daarbij beperkt het plan zich echter uitsluitend tot fossiele en hernieuwbare energiebronnen. Het bevorderen van het gebruik van kernenergie blijft buiten beschouwing. Zelfs de voor de hand liggende maatregel – aanbevolen door het Internationale Energieagentschap – om de politieke sluiting van kerncentrales in Duitsland (tijdelijk) te staken, en om reeds stilgelegde centrales weer op te starten heeft het niet gehaald.
In onze brief wijzen we op deze uitsluiting van kernenergie en noteren wij dat deze uitsluiting indruist tegen de wensen en het belang van Europeanen om zeker te zijn van betaalbare en betrouwbare energie, nu en in de toekomst. Wij geven adviezen over hoe de EU in het vervolg kan zorgen dat de belangen van Europeanen beter behartigd kunnen worden.
Geplaatst in Energie.