Opinie in Trouw: Recycling van kernafval levert CO2-vrije stroom

In een recent artikel in Trouw werd ons rapport over de potentie van recycling van kernafval aangehaald. Vandaag verscheen onze reactie als ingezonden brief. Hieronder de volledige versie.

Het klopt dat ons voorstel om kernafval te recyclen ‘niet op serieuze bijval’ kan rekenen bij overheden en de nucleaire industrie (‘Kernafval? Dat zien we dan in 2100 wel weer’, 4 augustus). Immers, het ontbreekt aan een economische noodzaak om kernafval opnieuw te gebruiken. Een kerncentrale heeft namelijk maar weinig uranium nodig: een spotgoedkope, ruim voorradige grondstof. Toch zijn er goede redenen om het beter te doen.

Wanneer we kernafval recyclen, hoeven we minder uranium te winnen. Ook kunnen de huidige plannen voor eindberging in diepe geologische lagen – op zichzelf veilig en kosteneffectief – sterk worden verminderd en vereenvoudigd. Dat geld kunnen we beter besteden.

Met WePlanet bepleiten we daarom de bouw van snelle kweekreactoren, die de energie in het kernafval kunnen omzetten in CO2-vrije stroom. De moderne ontwerpen kennen een gesloten cyclus, waarin alle splijtbare en kweekbare materialen worden hergebruikt. In deze reactoren kan geen meltdown optreden en er kan geen straling uit ontsnappen.

Diverse landen bouwden al dit soort reactoren: de Verenigde Staten, Frankrijk, Japan, Rusland. Sterker, de allereerste kerncentrale die werd gebouwd, in de vroege jaren vijftig, was een snelle kweekreactor. De meeste van deze programma’s werden voortijdig stopgezet, vooral vanwege politieke en economische redenen. Momenteel is alleen nog het Russische programma actief, dat zal worden uitgebreid.

Snelle kweekreactoren werken goed samen met de wisselvallige stroomproductie uit zonnepanelen en windmolens. Ze springen bij als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Zo maken ze de gebruikelijke back-up van fossiele gascentrales overbodig. Samen met zon en wind zorgt het atoom voor een elektriciteitsnet zonder uitstoot van broeikasgassen.

Dat is hard nodig. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer voelbaar. Toch blijft onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen onvoorstelbaar groot. Daarom willen we dat Europa vaart zet achter de bouw van reactoren die kernafval omzetten in CO2-vrije stroom. De potentie is enorm. Volgens onze berekeningen bevatten de huidige Europese voorraden kernafval voldoende energie om heel Europa minstens zeshonderd jaar lang te voorzien van CO2-vrije elektriciteit.

Het geld dat is gereserveerd voor geologische eindberging moet worden aangewend om snelle reactoren te bouwen. Zo geven we vorm aan de Europese ambitie voor een circulaire economie. In het artikel noemt Wim Turkenburg dit een ‘raar idee’. Toch geldt recycling binnen de milieubeweging al tientallen jaren als een ‘uitstekend idee’. Laten we het nu toepassen op kernafval.

Olguita Oudendijk is directeur van de Nederlandse afdeling van WePlanet. Marco Visscher is auteur van Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie

Geplaatst in Energie.