Hoe media zorgen voor framing van kernenergie

Een analyse van honderden artikelen over kernenergie laat zien dat tweederde van deze berichten in Nederlandse kranten een negatieve toon had. Deze artikelen benadrukten de veiligheid en risico’s van kerncentrales en falend beleid en bestuur. In opiniestukken en ingezonden brieven was juist aanmerkelijk meer sprake van een positieve toonzetting.

De studie werd uitgevoerd door mediaonderzoeker Mirjam Vossen en onlangs gepubliceerd in Journalism Studies. Het verschil in de toonzetting tussen de redactionele artikelen en de opiniërende bijdragen van experts en lezers reflecteren volgens Vossen een veranderende houding in de maatschappij die op de redacties nog geen weerslag hebben gevonden.

Voor haar studie hanteerde Vossen een aantal “frames” die ook in eerdere, vergelijkbare mediastudies zijn gebruikt. Zo zijn er de frames van een op hol geslagen technologie en van politici die hun verantwoordelijkheden ontduiken. Maar er is ook het nieuwe, ecomodernistische frame waarin kernenergie wordt gezien als een deel van de oplossing om klimaatverandering tegen te gaan. Dit frame kwam sterk naar voren bij de aandacht voor de invloedrijke uitzending van Lubach op zondag, waarin mythes over kernenergie werden doorgeprikt. Vossen, die 554 artikelen uit 2018 raadpleegde, promoveerde eerder op de framing van wereldwijde armoede.

Het valt Vossen op dat journalisten blijven grijpen naar welbekende frames als zij over kernenergie berichten. Ze constateert dat incidenten zonder veiligheidsrisico’s soms buitensporige aandacht krijgen. Het kan zijn dat “nieuwsroutines” een belangrijke rol spelen: journalisten hebben nu eenmaal om begrijpelijke redenen een antenne voor risico’s en gevaren. Daarmee appeleren ze aan een onderliggend, verontrustend verhaal over ontspoorde nuclaire technologie, dat nog altijd diep in het collectieve geheugen zit – ook in dat van journalisten.

Lees hier een zeer leesbare samenvatting van het onderzoek door Mirjam Vossen.

Geplaatst in Energie.