Mijnheer Prikkebeen in de politiek

Mijnheer Prikkebeen in de politiek

Mijnheer  Prikkebeen, die zo graag kapellen (vlinders) ving en torren ziet vliegen zonder tal, zou ongetwijfeld een van de ondertekenaars geweest zijn van de  road map  voor insectenbehoud en -herstel die deze week is gepubliceerd. Ruim 70 wetenschappers uit 21 landen pleiten – overigens in navolging van de  Duitse overheid  – voor snelle actie om de dreigende ineenstorting van het insectenrijk af te kondigen. De voorgestelde  no regret  maatregelen kunnen echter tot flinke teleurstelling leiden, niet in de laatste plaats bij de ondertekenaars zelf.

Door: Joost van Kasteren
Op: www.vork.org

Het manifest, want dat is het eigenlijk, begint met de vaststelling dat menselijke handelingen ervoor zorgen dat insecten en andere ongewervelde dieren drastisch teruglopen in aantallen en diversiteit. Niet iedereen is daarvan overtuigd. Zo zou het insectenbestand in Duitse natuurgebieden met driekwart zijn afgenomen. Van  verschillende kanten  werd echter betwijfeld of de beschikbare gegevens een zo vergaande bewering toelaten. Uit het inmiddels  langstlopende onderzoeksprogramma  naar nachtvlinders blijkt dat aantallen grotelijks kunnen variëren over veel langere perioden dan de 27 jaar van het Duitse onderzoek.

Armageddon laat op zich wachten

Hoewel het insectenarmageddon nog even op zich laat wachten, is er wel reden tot zorg over de afnemende aantallen en diversiteit van insecten. Terecht dat de ondertekenaars daar aandacht voor vragen. In hun manifest noemen ze een aantal zinnige maatregelen om aantallen en diversiteit van insecten – en daarmee van de biodiversiteit als geheel – te behouden en te verbeteren. Daaronder – vanzelfsprekend – meer geld voor onderzoek, maar ook initiatieven om burgers meer bij dat onderzoek te betrekken. Verder, terugdringen van water-, geluid- en lichtvervuiling, bestrijden van invasieve exoten en tegengaan van de import van goederen waarvan de productie ten koste gaat van soortenrijke ecosystemen.

Op een punt slaan ze echter de plank mis en dat is met hun pleidooi voor  insect-friendly farming.

Klik hier om verder te lezen.

Geplaatst in Landbouw.