Armoede

‘Duurzame ontwikkeling’ betekent te vaak dat het leven in armoede wordt geromantiseerd en dat er uit naam van het milieu een rem op de groei wordt gezet. Ecomodernisten vragen begrip voor de menselijke ambities om vooruit te komen, zodat iedereen kan genieten van de mogelijkheden en luxe die in welvarende landen als normaal worden gezien.

De trek naar de stad moet dan ook niet worden betreurd, maar aangemoedigd. Niet alleen omdat er in de stad meer sociaal-economische mogelijkheden zijn, maar ook omdat goed ontwikkelde steden minder milieubelastend zijn. In het algemeen geldt dat welvaart zorgt voor toenemende zorgen om en betere bescherming van het milieu.

‘Ontkoppeling’ is de term waarmee wordt verwezen naar de wijze waarop nieuwe technologieën ons kunnen helpen om te voorzien in onze groeiende behoeften, terwijl we minder schade toebrengen aan de natuur. Die trend is onder meer te zien bij de voedselproductie – waar meer wordt verbouwd op minder land, met minder water en minder kunstmest – en de energievoorziening, waar met minder natuurlijke hulpbronnen meer energie wordt geproduceerd.