Energie

Toegang tot betaalbare en betrouwbare energie is cruciaal voor onze ontwikkeling. De productie van energie betekent evenwel een belasting van het milieu. Het is de kunst om te zorgen voor meer schone(re) energie én de menselijke drang naar vooruitgang te honoreren. Omdat steeds meer landen zich een weg uit de armoede banen, zal de vraag naar energie in de komende decennia blijven toenemen. Daarom is het nodig om CO2-arme of CO2-vrije energie te stimuleren en goedkoper te maken, zonder de groei te remmen.

Zon en wind worden vaak gepresenteerd als dé oplossingen. Dat zijn ze volgens ecomodernisten niet, want zelfs met de beste accu’s leveren ze geen constante stroom, en bovendien vereisen productie en opwekking veel grondstoffen en aardoppervlakte. Wel kunnen zon, wind, waterkracht en biomassa essentiële onderdelen zijn van de mix van minder klimaatbelastende energiebronnen van de toekomst.

De verschuiving van steenkool naar aardgas heeft op dit moment meer potentie voor een betaalbare en betrouwbare voorziening van meer schone energie dan de huidige pogingen vanuit overheden om zonnepanelen en windmolens te stimuleren. Een erkenning van kernenergie als optie voor klimaatvriendelijke energie zou eveneens een stap vooruit betekenen, zolang er manieren worden gevonden om het veiliger en goedkoper te maken.